MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

polski

Instytucje zgłaszające

 Prawo zgłoszenia rolnika do udziału w Konkursie mają:

a)  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;

b)  Lubelska Izba Rolnicza;

c)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Lublinie;

d)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie;

e)   Grupa AZOTY Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.;

f)  związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników;

g)  grupy producentów;

h)    samorządy lokalne (starostowiewójtowie);

i)    rolnicy.