MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

polski

II Etap Konkursu

Rozpoczął się drugi etap konkursu dla najlepszych producentów rolnych regionu lubelskiego  „Rolnik Lubelszczyzny”, w którym kapituła konkursu dokonuje wizytacji zgłoszonych gospodarstw. Do tytułu najlepszego Rolnika Lubelszczyzny pretenduje 14 gospodarzy - rywalizujących w trzech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych). Oceny zgłoszonych gospodarstw dokonują przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Targów Lublin S.A., Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i  Techników Ogrodnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie, Lubelskiej Izby Rolniczej,  Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie oraz Zakładów Azotowych  Puławy S.A. Na ocenę gospodarstw mają wpływ m.in. takie czynniki jak: stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, innowacyjność gospodarstwa, działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów czy działania na rzecz ochrony środowiska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 listopada 2015 roku podczas premierowej edycji Targów Warzywniczo-Sadowniczych  VEGE FRUIT EXPO, które odbędą się w Targach Lublin.


Zdjęcia z gospodarstw rolnych zgłoszonych do konkursu:


      


      


      

<< wstecz