MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

polski

Kategorie konkursowe


Instytucje mogą zgłaszać kandydatów w następujących kategoriach:

 

a)       produkcja roślinna;

b)       produkcja zwierzęca 

c)       ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych)