MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Informacje o konkursie

"Rolnik Lubelszczyzny" to wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Targów Lublin S.A. oraz Związku Powiatów Polskich. Inspiracją do stworzenia tego projektu była dla nas chęć odzwierciedlenia rolniczego charakteru regionu oraz wypromowania osiągnięć lubelskich producentów rolnych. Pamiętać bowiem trzeba, że rolnictwo jest ważnym działem gospodarki Lubelszczyzny, a korzystne warunki klimatyczne i glebowe oraz odpowiednie ukształtowanie powierzchni są czynnikami, które zachęcają do inwestowania w regionie.


Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja idei tworzenia grup producentów rolnych dla wzmacniania ich pozycji na rynku, promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku lubelskiej wsi i rolnictwa. Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych). Zgłoszeń dokonywać będą instytucje i związki branżowe, a nominacji i wyboru zwycięzców - Kapituła Konkursu składająca się z ekspertów z branży. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Targów Sadowniczych Best Berries- 7 grudnia .